Pracht van de natuur | Planten en dieren
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Beste collega,

 

Deze plantenstartpagina is deels een concrete uitwerking van het  kerndoel 'oriëntatie op jezelf en de wereld' , nr 40 en 41. Kijk onder het kopje 'kerndoelen' voor de concrete uitwerking op de site van de SLO (TULE).

 

De basis (via uw methode) biedt u in de groep aan. Deze YURLS pagina probeert een brug te slaan tussen natuuronderwijs en ICT waarbij visualisatie een grote rol speelt. Maak vooral gebruik van het digitaal schoolbord!

 

 

Andre Gilara

april 2010
(Advertentie voor leraar of ouder)

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

 

 • Planten veranderen met de seizoenen

Seizoenen zijn afhankelijk van de (schuine) stand van de aarde t.o.v. de zon. Planten reageren op de hoeveelheid lichten warmte.

 • (Delen van) planten en dieren hebben verschillende kenmerken, zoals vorm, kleur, geur

Hoe ziet de plant eruit (wortel, stengel, bladeren, bloemen). Functie van de kleur en geur (relatie naar insecten en bestuiving> voortplanting)

 • Planten en dieren zijn op basis van kenmerken in te delen in soorten.

Planten: bloeiende en niet bloeiende planten

 • Planten zijn in te delen in de hoofdgroepen: bomen, kruiden, grassen, varens en mossen


Op deze site wordt een uitgebreide indeling aangehouden. U kunt zich berperken tot de onderstaande indeling.

 

Sporenplanten (niet bloeiende planten)

mossen

varens

 

Zaadplanten (bloeiende planten)

grassen (eenzaadlobbigen)

kruiden (tweezaadlobbigen)

bomen (tweezaadlobbigen)

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)
 • Planten hebben voor groei en ontwikkeling voedsel, water, licht en de juiste temperatuur nodig

 

Voortplanting

 • Onderdelen van een plant kunnen uitgroeien tot nieuwe individuen
 • Vorm van verspreiding bij planten hangt samen met omgeving(zaadverspreiding)
 • Bloemvormen passen bij manieren van bestuiven

Middenbouw

 • Verzorgingvan mens, dier en plant
 • Plant als voedsel voor mens en dier

 

 

Bovenbouw

 • Plant als voedsel voor mens en dier
 • Relatie in een voedselketen (plant als basis)
 • Micro-organismen zorgen voor gisting, bederf en vertering van dode (delen van) organisme. (Relatie plantenlijn: schimmels)
 • planten, dieren, schimmels en bacteriën spelen een rol in voedselkringlopen 
 • omgevingsfactoren bepalen het voorkomen van organismen op een bepaalde plaats
 • verschillende organismen vormen samen een levensgemeenschap
 • mensen beheren gewassen en huisdieren met een bepaald doel
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Onderbouw

 • onderdelen van een plant:
  bloem, stengel, blad en wortel
 • ontkiemen van zaden

Middenbouw
 • vormen van plantenzaden en de manieren van verspreiding
 • de opbouw en het uitlopen (de groei) van bollen en knollen
 • stekken van delen van een plant
 • functie van wortel, stengel en blad van een plant


Bovenbouw

 • verschillende manieren van voortplanting van planten
 • bloemvormen passen bij de manier van bestuiven
 • functie van andere plantendelen (ranken van klimplanten, doornen)